CarlaH Hairstudio has changed the regulations, be sure to read before booking   Terms, Conditions and House rules

CarlaH Hairstudio heeft het reglement gewijzigd, lees dit zeker voor je boekt   Rules and regulations

CarlaH Haarstudio
Algemene voorwaarden
Door www.carlah.nl te bezoeken, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

WELKOM BIJ:
CARLAH HAIRSTUDIO EN CARLA HORTA,
VOOR CARLA HORTA BEN JE GEEN NUMMER MAAR EEN PUZZELSTUKJE VAN HAAR LEVENSPAD, CARLAH HAIRSTUDIO
HEEFT OFFICIEEL KLANTEN UIT MEER DAN 132 LANDEN, HAAR PASSIE EN ZORG VOOR CULTURELE DIVERSITEIT IS
PRACHTIG OM TE ERVAREN. HAAR KLANTEN KOMEN UIT VERSCHILLENDE LANDEN, GELOOFSOVERTUIGINGEN, RASSEN EN
CULTUREN, DAAROM IS ER NUL TOLERANTIE VOOR OVERTREDINGEN, GODSLASTERING OF WAT DAN OOK DAT DE
INTEGRITEIT VAN CARLA HORTA EN HAAR KLANTEN EN HET FATSOEN VAN DE MENS IN GEVAAR KAN BRENGEN.

1-OVERZICHT
De termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar CarlaH Hairstudio. De term "Site" verwijst naar www.carlah.nl de termen
"gebruiker", "u" en "uw" verwijzen naar sitebezoekers, klanten en andere gebruikers van de site.
De term "Dienst" wordt gedefinieerd als haarconsult, kleuring, knippen, haarstyling en alle andere diensten die worden
aangeboden door CarlaH Hairstudio. De website kan ook digitale en fysieke producten verkopen.
Op het gebruik van CarlaH Hairstudio, met inbegrip van alle hierin gepresenteerde materialen en alle online diensten die
door CarlaH Hairstudio worden aangeboden, zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene
Voorwaarden zijn van toepassing op klanten en alle gebruikers van de diensten vermeld op de site. Door het boeken van
een afspraak voor een dienst, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en erkent u deze gelezen te hebben,
zonder wijzigingen.
2-ACCOUNT AANMAKEN
Om gebruik te kunnen maken van de Service, kan u gevraagd worden informatie over uzelf te verstrekken, waaronder uw
naam, e-mailadres en, indien noodzakelijk geacht voor de Service, andere persoonlijke informatie. U gaat ermee akkoord
dat alle registratie-informatie die u aan CarlaH Hairstudio geeft, altijd accuraat, correct en up-to-date is. U mag zich niet
voordoen als iemand anders of accountinformatie of een ander e-mailadres opgeven dan uw eigen e-mailadres. Uw
account mag niet worden gebruikt voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Service geen
wetten in uw rechtsgebied overtreden.
3-ONWETTIGE DOELEINDEN
U mag de Site en de Service alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn
voor alle afspraken en/of aankopen via de Site die door u of iemand die namens u handelt, worden gemaakt. U stemt
ermee in de Site te gebruiken en diensten of producten aan te schaffen via de Site voor legitieme, niet-commerciële
doeleinden. U zult geen materiaal plaatsen of verzenden via de Site dat de rechten van anderen schendt of overtreedt, of
dat bedreigend, beledigend, lasterlijk, smadelijk, inbreukmakend op privacy- of publicatierechten, vulgair, obsceen,
godslasterlijk of anderszins verwerpelijk is, of schadelijke formules, recepten of instructies bevat, dat aanzet tot gedrag dat
een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins enige wet zou overtreden.
4-WEIGERING VAN SERVICE
De Diensten worden aangeboden onder voorbehoud van aanvaarding van uw bestelling of verzoeken. CarlaH Hairstudio
behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment diensten te weigeren aan een bestelling, persoon of entiteit,
zonder de verplichting om de reden hiervoor toe te wijzen. Een bestelling wordt door ons pas als geaccepteerd beschouwd
nadat de betaling is verwerkt. Wij kunnen op elk moment een aspect of functie van de site of service wijzigen of
stopzetten, op voorwaarde dat wij onze eerdere verantwoordelijkheden jegens u nakomen op basis van acceptatie van uw
betaling.
5-ANNULERINGEN / NIET VERSCHIJNEN
Als je niet 100% tevreden bent met je aankoop of het resultaat van de Service, waarschuw ons dan binnen 10 dagen,
inclusief niet-werkdagen en feestdagen, en we zullen graag overleggen om het probleem fysiek op te lossen, naar
goeddunken van het management.
6- Alle kleuringen, knipbeurten of andere diensten geleverd door CarlaH Hairstudio en afspraken

Wanneer u een afspraak bij ons heeft geboekt, betekent dit dat wij tijd in onze agenda hebben gereserveerd die exclusief
voor u op maat is gemaakt.
Afspraak verzetten/annuleren, gemiste afspraak:
Als je een afspraak hebt gemaakt en deze wilt annuleren of verzetten, kun je op de bovenstaande link klikken. Om te
voorkomen dat er een no-show fee van 50% van de oorspronkelijke afspraak in rekening wordt gebracht, is een melding
minimaal 24 uur voor de geplande afspraak vereist.
Klanten die hun eerste afspraak niet hebben gehaald, moeten de no-showkosten plus de kosten voor een nieuwe afspraak
vóór de behandeling(en) betalen. We nemen contact met je op via je mobiele telefoon of een andere contactinformatie
die je aan ons verstrekt, en bij geen antwoord of antwoord zullen we helaas de nieuwe gemaakte afspraak moeten
schrappen.
7- PUNCTUALITEIT EN BELEEFDHEID
Denk eraan om 10 minuten eerder op je afspraak te komen. Als je te laat bent voor je afspraak, houd er dan rekening mee
dat we ons het recht voorbehouden om je service te wijzigen op basis van de resterende beschikbare tijd. Houd er
rekening mee dat: Carla Horta werkt solo met de klant, daarom heeft CarlaH Hairstudio of Carla Horta het recht om te laat
te komen zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen.

8- Afspraakwijzigingen die meer tijd vereisen zullen worden gehonoreerd indien de beschikbaarheid dit toelaat. Verzoeken
voor een verbeterde afspraak kunnen worden geweigerd naar goeddunken van CarlaH Hairstudio, Carla Horta en het
management. Wij vragen u vriendelijk om ten minste 24 uur van tevoren te bellen om een upgrade van uw afspraak aan te
vragen.
9- Wijzigingen die de oorspronkelijk geboekte diensten verminderen moeten ten minste 24 uur van tevoren worden
doorgegeven als het tijdstip van de afspraak wordt gewijzigd. Als diensten minder dan 24 uur van tevoren worden
afgewaardeerd, wat resulteert in een verkorting van het tijdstip van de afspraak, worden de oorspronkelijk geboekte
diensten in rekening gebracht. Als u uw afspraak wilt inkorten en dit heeft GEEN invloed op het tijdstip van de afspraak
(bijv. een Full Experience + Cut wijzigen in een Full Experience zonder cut), dan kunt u dit op elk moment voorafgaand aan
de afspraak doen.
Wij moeten dit beleid implementeren om de duurzaamheid van de bedrijfsvoering van CarlaH Hairstudio en de stabiliteit
van Carla Horta te waarborgen.
U kunt een afspraak annuleren, verzetten of wijzigen door een e-mail te sturen naar info@carlah.nl of te bellen naar Carla
Horta op 00 31 (0) 619840020. Bellen is sneller. Vanwege het extreem drukke schema van Carla Horta worden e-mails
binnen 24 uur behandeld.
10- GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Salonhygiëne is natuurlijk het allerbelangrijkste en om een optimale netheid en een onberispelijke duurzame sfeer te
bereiken, worden tools, sterilisatieapparatuur en ruimte tot het uiterste benut.
Covid 19 en alle andere ernstige gezondheidsbedreigingen, preventies en procedures worden uiterst serieus genomen bij
Carla Horta Hairstudio, indien Carla Horta merkt dat er een bedreiging is voor haarzelf of voor de salon en andere klanten,
heeft Carla Horta het recht om de service te weigeren zonder voorafgaande kennisgeving, Indien de klant een lichte
verkoudheid, koorts heeft, verzoekt Carla Horta Hairstudio de klant om de salon onmiddellijk te verlaten.

11- AFSPRAKEN VOOR LANG HAAR (LANGER DAN 40CM)
Omdat elke klant zijn diensten zorgvuldig berekend en op maat uitgevoerd worden.
CarlaH Hairstudio en Carla Horta, verzoekt u vriendelijk een afspraak te maken met 30 minuten extra ( 1u 30 min ), anders
heeft Carla Horta en CarlaH Hairstudio het recht de afspraak te weigeren zonder voorafgaande kennisgeving.
12- DIENSTEN EN PRIJSLIJST
Alle diensten en prijzen kunnen onderhevig zijn aan verandering, voor onze laatste prijzen, gelieve de prijslijst te bekijken
voor u een afspraak maakt.

CarlaH Hairstudio is een full concept Hairsalon, dat wil zeggen dat de shampoo+ Normal Mask en finishing product bij de
prijs van de door u gekozen service zijn inbegrepen.
CarlaH Hairstudio heeft wel extra speciale behandelingen die NIET bij de prijs zijn inbegrepen, vraag gerust wat niet
inbegrepen is.
13- CADEAUBONNEN
Zijn 6 maanden geldig vanaf de datum van aankoop.

14- MEDISCHE OMSTANDIGHEDEN
INFORMEER CARLAH HAIRSTUDIO EN CARLA HORTA A.U.B. OVER EVENTUELE MEDISCHE AANDOENINGEN, WAARONDER
PRE-PRE-AGNOSE, VOORDAT U BOEKT, AANGEZIEN SOMMIGE BEHANDELINGEN MOGELIJK NIET GESCHIKT VOOR U ZIJN.
BEPAALDE MEDICIJNEN KUNNEN ER OOK VOOR ZORGEN DAT U NIET GESCHIKT BENT VOOR BEPAALDE BEHANDELINGEN.
BIJ UW EERSTE BEZOEK ZAL EEN CONSULTATIE WORDEN UITGEVOERD OM UW VEILIGHEID TE GARANDEREN EN U DE
JUISTE BEHANDELING AAN TE BIEDEN. CLIËNTEN MOETEN CARLAH HAIRSTUDIO OP DE HOOGTE STELLEN VAN EVENTUELE
MEDISCHE VERANDERINGEN.
15-KINDEREN
CARLAH HAIRSTUDIO IS ALLEEN GESCHIKT VOOR KINDEREN VANAF 12 JAAR.
16- DIEREN
DIEREN ZIJN NIET TOEGESTAAN IN DE SALON.
HULPHONDEN ZIJN TOEGESTAAN.
17- PERSOONLIJKE VOORWERPEN
ZORG ERVOOR DAT JE AL JE PERSOONLIJKE SPULLEN BIJ JE HEBT VOORDAT JE HET PAND VERLAAT, WANT WE KUNNEN
NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ZOEKGERAAKTE SPULLEN. NIET OPGEËISTE SPULLEN WORDEN NA
1 JAAR AAN EEN GOED DOEL GEGEVEN.
18- DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN EN HOE
We delen, verstrekken of verkopen de informatie die we verzamelen niet. We vragen een minimum aan persoonlijke
identificatie of informatie om ons bedrijf effectief te runnen. Dit zijn gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt,
bijvoorbeeld: Naam, e-mail en telefoonnummer. Dit is voldoende voor CarlaH Hairstudio, als er extra informatie over u is,
was dit uit vrije wil en zonder voorwaarden die u met ons heeft gedeeld.
CarlaH Hairstudio en Carla Horta hebben naast uw naam en telefoonnummer geen extra informatie nodig. CarlaH
Hairstudio stuurt GEEN e-mails, telefoontjes of andere communicatiemiddelen om te verkopen, promoten of andere
interesses met betrekking tot uw contact.
CarlaH Hairstudio of Carla Horta, zal ALLEEN telefonisch of per e-mail contact met u opnemen over uw afspraak.

19- ORDERBEVESTIGING
Wij sturen u een e-mail om de plaatsing van uw bestelling te bevestigen en met details over de levering van het product. In
het geval dat er een fout in deze e-mailbevestiging staat, is het jouw verantwoordelijkheid om ons zo snel mogelijk op de
hoogte te stellen. We vragen je om naar je SPAM e-mail te kijken voor het geval je geen e-mail van ons ontvangt.

20- PRODUCTOMSCHRIJVING
Wij streven ernaar de Dienst zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en weer te geven. Hoewel we proberen de Dienst zo
duidelijk mogelijk uit te leggen, kunt u niet accepteren dat de Site volledig accuraat, actueel of vrij van fouten is. Van tijd
tot tijd kunnen we fouten in prijzen en beschrijvingen corrigeren. We behouden ons het recht voor om bestellingen met
een onjuiste prijsvermelding te weigeren of te annuleren.
21- ONZE INTELLECTUELE EIGENDOM
De Site en de Service bevatten intellectueel eigendom van CarlaH Hairstudio, waaronder handelsmerken, auteursrechten,
eigendomsinformatie en ander intellectueel eigendom. U mag niet wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de
overdracht of verkoop van, afgeleide werken maken van, distribueren, weergeven, reproduceren of uitvoeren, of op

enigerlei wijze exploiteren in welke vorm dan ook van de inhoud van de site of dienst of intellectuele eigendom, geheel of
gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor om u onmiddellijk van
de service te verwijderen, zonder terugbetaling, als u betrapt wordt op het schenden van dit beleid inzake intellectueel
eigendom.
22- GEWIJZIGDE VOORWAARDEN
We kunnen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht nadat
wij u hiervan op de hoogte hebben gesteld door de nieuwe Algemene voorwaarden op deze site te plaatsen. Elk gebruik
van de site of service door u na kennisgeving betekent dat u deze wijzigingen aanvaardt. Wij behouden ons het recht voor
om elk deel van onze site en service, inclusief deze algemene voorwaarden, op elk gewenst moment bij te werken. Wij
zullen de meest recente versies op de site plaatsen en de ingangsdata vermelden op de pagina's van onze Algemene
voorwaarden.

23- BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE,
INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE, STRAFSCHADE, VOORBEELDSCHADE OF ENIGE
ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE OF SERVICE. BOVENDIEN IS CARLAH HAIRSTUDIO NIET
AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE IN VERBAND MET (I) WANPRESTATIES, FOUTEN, WEGLATINGEN, DIENSTWEIGERING,
AANVALLEN, ONDERBREKINGEN, SCHRAPPINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING,
COMPUTERVIRUSSEN OF STORINGEN IN LIJNEN OF SYSTEMEN; (II) VERLIES VAN INKOMSTEN, VERWACHTE WINSTEN,
ZAKEN, BESPARINGEN, GOODWILL OF GEGEVENS; (III) DIEFSTAL DOOR DERDEN, VERNIETIGING, ONBEVOEGDE TOEGANG
TOT, WIJZIGING VAN OF GEBRUIK VAN UW INFORMATIE OF EIGENDOM, ONGEACHT ONZE NALATIGHEID, GROVE
NALATIGHEID, HET FALEN VAN EEN ESSENTIEEL DOEL EN ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
VOORTVLOEIT UIT NALATIGHEID, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE THEORIE VAN WETTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID. HET VOORGAANDE IS ZELFS VAN TOEPASSING ALS [NAAM VAN UW BEDRIJF] OP DE HOOGTE IS
GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DE SCHADE OF DEZE HAD KUNNEN VOORZIEN. IN STATEN DIE DE UITSLUITING OF
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE SCHADE NIET TOESTAAN, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE
GROOTST MOGELIJKE MATE DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN. IN GEEN GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID
VAN CARLAH HAIRSTUDIO JEGENS U HOGER ZIJN DAN DE TOTALE AANKOOPPRIJS VAN DE SERVICE DIE U BIJ CARLAH
HAIRSTUDIO HEBT GEKOCHT, EN ALS ER GEEN AANKOOP DOOR U IS GEDAAN, ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID
VAN CARLAH HAIRSTUDIO JEGENS U NIET HOGER ZIJN DAN 100,EURO.
24- BRONNEN VAN DERDEN
De Site en de Service bevatten links naar websites en bronnen van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet
verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, inhoud of het beleid van websites of
bronnen van derden. Links naar dergelijke websites of bronnen impliceren geen goedkeuring door of banden met CARLAH
HAIRSTUDIO. U erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor en aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit uw gebruik van
dergelijke websites of bronnen.
25- VRIJWARING
U zult ons schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle verliezen, schade, schikkingen, aansprakelijkheden, kosten,
lasten, beoordelingen en uitgaven, evenals vorderingen van derden en rechtszaken, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, advocaatkosten, die voortvloeien uit een schending door u van een van deze Algemene Voorwaarden, of enig gebruik
door u van de site of service. U zult ons kosteloos de hulp bieden die wij vragen in verband met een dergelijke verdediging,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verstrekken van informatie, documenten, dossiers en redelijke toegang tot u,
zoals wij noodzakelijk achten. U zult geen regeling treffen voor een claim van een derde partij of afstand doen van enig
verweer zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
26- EFFECT VAN KOPPEN
De titels van de paragrafen en subparagrafen van deze Overeenkomst zijn uitsluitend gemakshalve opgenomen en hebben
geen invloed op de constructie of interpretatie van de bepalingen.

27- GEHELE OVEREENKOMST: VERKLARING VAN AFSTAND
Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en CARLAH HAIRSTUDIO met betrekking tot de site en de
service en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen en afspraken tussen ons. Geen verklaring

van afstand van een van de bepalingen van deze overeenkomst door CARLAH HAIRSTUDIO zal worden beschouwd, of zal
een verklaring van afstand vormen van enige andere bepaling, al dan niet vergelijkbaar, noch zal een verklaring van
afstand een voortdurende verklaring van afstand vormen. Geen verklaring van afstand is bindend tenzij deze schriftelijk
door CARLAH HAIRSTUDIO is ondertekend.

28- KENNISGEVINGEN
Alle kennisgevingen, verzoeken, eisen en andere mededelingen in het kader van deze overeenkomst moeten schriftelijk
worden gedaan en als volgt worden geadresseerd: info@carlah.nl
29- TOEPASSELIJK RECHT; FORUM; BEMIDDELING
Deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met, en worden beheerst door de wetten van de
Nederlandse wetgeving zoals toegepast op contracten die volledig in Nederland worden uitgevoerd en uitgevoerd. De
partijen komen overeen te proberen elk geschil, claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze
overeenkomst op te lossen door vriendschappelijke bemiddeling, die zal worden uitgevoerd onder leiding van CarlaH
Hairstudio of de wettelijke vertegenwoordiger van CarlaH Hairstudio zelf. De partijen komen verder overeen dat hun
respectieve te goeder trouw deelname aan bemiddeling een voorwaarde is voorafgaand aan het nastreven van enige
andere beschikbare juridische of billijke rechtsmiddelen, met inbegrip van rechtszaken, arbitrage of andere procedures
voor geschillenbeslechting.
30- TERUGVORDERING VAN PROCESKOSTEN
Als er een rechtszaak of een arbitrage- of andere procedure wordt aangespannen voor de handhaving van deze
Overeenkomst, of vanwege een vermeend geschil, schending, verzuim of onjuiste voorstelling van zaken in verband met
een van de bepalingen van deze Overeenkomst, heeft (hebben) de succesvolle of winnende partij(en) het recht om
redelijke honoraria van advocaten en andere kosten die zijn gemaakt in die rechtszaak of procedure terug te vorderen,
naast enige andere tegemoetkoming waarop hij (zij) recht kan (kunnen) hebben.
31- SCHEIDBAARHEID
Als een voorwaarde, bepaling, overeenkomst of voorwaarde van deze Overeenkomst door een arbiter of een bevoegde
rechtbank ongeldig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijft de rest van de Overeenkomst volledig van kracht en
wordt deze op geen enkele wijze aangetast, verzwakt of ongeldig verklaard.
32- OVERDRACHT
Deze Algemene Voorwaarden binden en komen ten goede aan de opvolgers en rechtverkrijgenden van de partijen. Deze
Voorwaarden kunnen niet worden toegewezen, gedelegeerd, in sublicentie worden gegeven of anderszins door u worden
overgedragen. Elke overdracht, toewijzing, delegatie of sublicentie door jou is ongeldig.
33- REGELS EN VOORSCHRIFTEN VAN DE SALON
OMDAT JE GEEN NUMMER BENT VOOR CARLA EN OMDAT ELKE DIENST OP MAAT WORDT GEMAAKT OF ZAL WORDEN
UITGEVOERD MET U VOOR U ( KLANT ) CARLAH HAIRSTUDIO EN CARLA HORTA, WERKT MET HOGE CONCENTRATIE,
MOBIELE TELEFOONS MOETEN OP STIL, ALS U DIT VERZOEK NIET RESPECTEERT, IS HET NIET CARLAH HAIRSTUDIO OF
CARLA HORTA VERANTWOORDELIJKHEID VAN EVENTUELE VERKEERDE RESULTATEN. CARLA HORTA`S CONCENTRATIE IS
AFHANKELIJK VAN JOU.
34- KLANTEN DIE VOOR DE EERSTE KEER KOMEN, MOETEN ER REKENING MEE HOUDEN DAT ZE EXTRA TIJD NODIG
HEBBEN, MAAK DAAROM EEN AFSPRAAK MET 15 MINUTEN EXTRA OF NEEM VOOR AANKOMST CONTACT OP MET CARLA
HORTA 0619840020, ANDERS HEEFT CARLAH HAIRSTUDIO OF CARLA HORTA HET RECHT OM UW AFSPRAAK TE
ANNULEREN, TE VERPLAATSEN OF TE VERVANGEN.
35- ROKEN EN VAPING IS ALLEEN TOEGESTAAN IN DE TUIN.
ROKEN IN HET THEEHUIS IS TEN STRENGSTE VERBODEN.

36- AFSPRAKEN, BEOORDELINGEN EN RECENSIES
NA UW BEZOEK IS HET BELANGRIJK VOOR BEIDE PARTIJEN

CarlaH Hairstudio / Carla Horta en u, om uw mening, ervaring en resultaten van uw bezoek te delen. Als u op welk moment
dan ook NIET tevreden bent met wat dan ook, laat dit dan alstublieft z.s.m. weten aan CARLA HORTA, Carla Horta zou u
zeer dankbaar zijn voor uw feedback, zodat zij haar diensten kan verbeteren en wat er verbeterd moet worden aan de
diensten en de salon.
Alle diensten uitgevoerd door Carla Horta, zijn op maat gemaakt speciaal voor u, echter als u niet tevreden bent, informeer
Carla Horta ASAP, CarlaH Hairstudio is blij om u na uw bezoek een week vanaf de dag van uw bezoek. Als er werk
gecorrigeerd moet worden, worden er misschien kosten in rekening gebracht.

37- KLEUREN EN ELK TYPE TECHNISCH WERKRESULTAAT
Het is belangrijk voor u om te weten dat: CarlaH Hairstudio en Carla Horta, de gezondheid van uw haar zeer serieus
nemen, daarom werkt CarlaH Hairstudio alleen met omgevingstemperatuur, wat betekent dat voor sommige technische
werkzaamheden meer dan één bezoek nodig kan zijn, om uw wensen te realiseren. Carla Horta adviseert u om eerst
contact op te nemen met Carla Horta en uw vragen te stellen. Carla Horta zal haar uiterste best doen om deze zo goed
mogelijk te beantwoorden.

38- MIJN BEZOEK AAN CARLAH HAIRSTUDIO
Bereid je voor met de belangrijkste foto's als je foto's mee wilt nemen, maar vergeet niet dat je tijd belangrijk is, dus als je
meer dan 3 foto's meeneemt, of meer dan 5 minuten in je mobiel steekt om je foto's te zoeken…. wees je er dan van
bewust dat: Carla Horta luistert graag naar uw wensen en ideeën, maar er is een 15 minuten overleg, als de 15 minuten
worden overschreden, is het NIET de verantwoordelijkheid van Carla Horta als er een kortere werktijd is. Indien de
oorspronkelijke tijd van de afspraak wordt overschreden, heeft CarlaHaarstudio of Carla Horta het recht om extra kosten in
rekening te brengen, vanaf 50,00 euro per 30 minuten.
39- SALON GESLOTEN ZONDER AANKONDIGING
Carla Horta is een SOLO BUSINESS Ondernemer, in geval van nood of gezondheidsproblemen heeft Carla Horta het recht
om de salon te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving.
40- KETEN NGO
CarlaH Hairstudio of Carla Horta neemt NOOIT contact op met klanten voor donaties of andere zaken met betrekking tot
deAIN NGO.
41- TELEFOONTJES / E-MAILS OF ANDERE VORMEN VAN CONTACT
CarlaH Hairstudio of Carla Horta neemt NOOIT en te nimmer contact op met haar klanten voor verkoop, aanbiedingen,
promoties of andere zaken.
42- LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. CarlaH
Hairstudio heeft deze Sites en co-branded pagina's opgenomen om u toegang te geven tot informatie en diensten die u
misschien nuttig of interessant vindt.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen
garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor
andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten,
bronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de
praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten,
claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.
43- OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder
verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, foto's of andere materialen verstuurt, hetzij online, per
e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen' genoemd), gaat u ermee akkoord dat wij op elk gewenst
moment en zonder beperkingen opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren,
verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht om
a) Reacties vertrouwelijk te houden;

b) Een vergoeding te betalen voor commentaar; of
c) te reageren op opmerkingen.
De Site kan inhoud ophalen van onze gebruikers die foto's en video's delen op Instagram of andere social media platforms
met behulp van onze naam, merk of product-gerelateerde hashtags, met inbegrip van, zonder beperking, (collectief,
CarlaH Hairstudio #, of het taggen van de @CarlaH Hairstudio account (collectief, "Foto's"). U erkent en gaat ermee
akkoord dat de Foto's kunnen worden gebruikt in CarlaH Hairstudio's showroom en kantoorruimte, winkellocaties en e-
mails en op de Site, en u geeft ons hierbij toestemming om uw naam of social media handle te gebruiken en anderen
toestemming te geven om uw naam of social media handle te gebruiken in verband met de Foto's voor identificatie,
publiciteit met betrekking tot de Diensten en soortgelijke promotionele doeleinden, inclusief na beëindiging van uw
Account of de Diensten. U verklaart en garandeert dat het plaatsen en gebruiken van uw Foto's, inclusief voor zover
dergelijke Foto's uw naam, gebruikersnaam, gelijkenis, stem of foto bevatten, de rechten van derden niet schendt,
verduistert of schendt, inclusief maar niet beperkt tot privacyrechten, publicatierechten, auteursrechten,
handelsmerkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.
U begrijpt dat wanneer u de Website gebruikt, u zult worden blootgesteld aan Gebruikersbijdragen van verschillende
bronnen en dat CarlaH Hairstudio niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of
intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke Gebruikersbijdragen. U begrijpt en erkent verder dat
u kunt worden blootgesteld aan Gebruikersinzendingen die onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk zijn, en u gaat
ermee akkoord afstand te doen, en doet hierbij afstand, van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft
of kan hebben tegen CarlaH Hairstudio met betrekking daartoe, en gaat ermee akkoord CarlaH Hairstudio, haar eigenaars /
exploitanten, filialen en / of licentiegevers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor zover toegestaan door de wet met
betrekking tot alle zaken die verband houden met uw gebruik van de Site.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrecht,
handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten, tenzij u de eigenaar bent van
dergelijke rechten of toestemming hebt van hun rechtmatige eigenaar om het materiaal te plaatsen en CarlaH Hairstudio
alle hierin verleende licentierechten te verlenen. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of
anderszins onwettig, smadelijk, bedreigend, intimiderend, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend, beledigend,
pornografisch of obsceen materiaal zullen bevatten, of aanzetten tot gedrag dat als een strafbaar feit zou worden
beschouwd, geen wetten zullen overtreden, geen advertenties of verzoeken om zaken te doen zullen plaatsen, noch een
computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde
Website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of
ons of derden op andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige
verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij onderschrijven niet en nemen geen
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op ons voor opmerkingen die door u of door derden zijn geplaatst.
44- INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van de site, met uitzondering van inzendingen van Gebruikers, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de tekst,
software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, interactieve functies en dergelijke ("Content") en de
handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarin zijn opgenomen ("Merken"), zijn eigendom van of in licentie gegeven
aan CarlaH Hairstudio, onderhevig aan auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten onder lokale en
buitenlandse wetten en internationale verdragen. Inhoud op de site wordt u aangeboden AS IS voor uw informatie en
persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden,
weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welke andere doeleinden dan ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaars. CarlaH Hairstudio behoudt zich alle rechten
voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en op de Site en de Inhoud. U stemt ermee in zich niet in te laten met het
gebruiken, kopiëren of verspreiden van de Inhoud anders dan uitdrukkelijk hierin toegestaan, met inbegrip van het
gebruiken, kopiëren of verspreiden van Gebruikersbijdragen van derden verkregen via de Site voor commerciële
doeleinden. Als u een kopie van de Inhoud downloadt of afdrukt voor persoonlijk gebruik, dient u alle
auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen op de Inhoud te behouden. U behoudt al uw
eigendomsrechten op uw Gebruikersbijdragen.
45- HANDELSMERKEN
CARLAH HAIRSTUDIO, is een handelsmerk van CarlaH Hairstudio / Carla Horta. Het gebruik van de site creëert geen
expliciet of impliciet recht om dergelijke handels- of servicemerken te gebruiken, en dergelijke handels- of servicemerken
mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet naar behoren is geautoriseerd door CarlaH

Hairstudio, op een manier die waarschijnlijk verwarring zal veroorzaken of op een manier die CarlaH Hairstudio in
diskrediet brengt of in diskrediet brengt.
Het gebruik van een naam, handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, logo, symbool of andere eigendomsaanduiding of
markering van of behorend bij een derde partij die producten of diensten beschikbaar maakt op de site, mag niet worden
opgevat als een goedkeuring of sponsoring van de site door een dergelijke derde partij, of als deelname door een
dergelijke derde partij in het aanbieden van goederen of informatie via de site.

46- ALGEMENE INFORMATIE & TOEPASSELIJK RECHT
Deze Voorwaarden en de materialen die uitdrukkelijk hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing vormen de
volledige en complete Voorwaarden tussen u en CarlaH Hairstudio. U en CarlaH Hairstudio hebben niet vertrouwd op
beloften, verklaringen, uitspraken of toezeggingen anders dan hierin uiteengezet. Mondelinge wijzigingen van deze
voorwaarden zijn niet toegestaan of geldig.
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht en geschillen
die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de
Nederlandse rechtbanken.
46- CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen worden gericht aan info@Carlah.nl.

47- Feestdagen, nationale feestdagen, zondagen, dinsdagen
of andere dagen dat CarlaH Hairstudio GESLOTEN is. WANNEER ER EEN SPECIAAL VERZOEK IS VAN UW KLANT, OM TE
WERKEN OP EEN VAN DE DAGEN GENOEMD IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, BEREKENEN CARLAH HAIRSTUDIO EN
CARLA HORTA EXTRA KOSTEN VAN 15% OP DE EINDFACTUUR.NA NORMALE WERKTIJDEN BRENGT CALAH HAIRSTUDIO
AND CARLA HORTA 15% EXTRA IN REKENING OP DE EINDFACTUUR.
48- WIJZIGINGEN OF UPDATES
We kunnen deze privacy van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld veranderingen of praktijken weer te geven of om
andere operationele of regelgevende redenen.

49- PRIVACY en BELEID
Dit privacybeleid beschrijft hoe je persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer je CARLAH
HAIRSTUDIO (de "site") bezoekt of er een aankoop doet.

50-PERSOONLIJKE INFORMATIE
. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als "Apparaatinformatie".
We verzamelen Apparaatgegevens met behulp van de volgende technologieën:
– "Cookies" zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke
identificatiecode bevatten. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen naar
http://www.allaboutcookies.org.
– "Logbestanden" volgen acties die plaatsvinden op de Site en verzamelen gegevens met inbegrip van uw IP-adres,
browsertype, internetserviceprovider, verwijzende/exitpagina's en datum/tijdstempels.
– "Web beacons", "tags" en "pixels" zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie te registreren over
hoe u door de Site bladert.
Wanneer u een aankoop doet of probeert te doen, verzamelen wij bovendien bepaalde gegevens van u, waaronder uw
naam, factuuradres, verzendadres, betalingsgegevens (waaronder creditcardnummers), e-mailadres en telefoonnummer.
We noemen deze informatie "Bestelgegevens". Wanneer we het in dit Privacybeleid hebben over "Persoonsgegevens",
hebben we het zowel over Apparaatgegevens als Bestelgegevens.
51- HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij gebruiken de Bestelinformatie die wij verzamelen in het algemeen om bestellingen uit te voeren die via de Site zijn
geplaatst (met inbegrip van het verwerken van uw betalingsgegevens, het regelen van de verzending en het verstrekken
van facturen en/of orderbevestigingen). Daarnaast gebruiken we deze Bestelinformatie om:- Met u te communiceren;
– Onze bestellingen te screenen op mogelijke risico's of fraude;
– Wanneer dit in overeenstemming is met de voorkeuren die je met ons hebt gedeeld, je te voorzien van informatie of
reclame met betrekking tot onze producten of diensten.
We gebruiken de Apparaatgegevens die we verzamelen om ons te helpen bij het screenen op mogelijke risico's en fraude
(met name uw IP-adres), en meer in het algemeen om onze Site te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door
analyses te genereren over hoe onze klanten op de Site browsen en met de Site omgaan, en om het succes van onze
marketing- en reclamecampagnes te beoordelen).
52- UW RECHTEN
Als u een inwoner van Europa bent, hebt u het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren en
om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Als u gebruik wilt maken van
dit recht, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
Als u in Europa woont, merken we bovendien op dat we uw informatie verwerken om eventuele contracten met u na te
komen (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de site), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te
streven die hierboven zijn vermeld. Houd er bovendien rekening mee dat uw informatie zal worden doorgegeven buiten
Europa, inclusief naar Canada en de Verenigde Staten.
53-BEWARING VAN GEGEVENS
Wanneer u een bestelling plaatst via de Site, bewaren wij uw Bestelgegevens
voor onze administratie, tenzij en totdat u ons vraagt deze informatie te verwijderen.
54-GDPR RECHTEN GEGEVENSBESCHERMING
Wij willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke
gebruiker heeft recht op het volgende:
Het recht op toegang – Je hebt het recht om kopieën van je persoonlijke gegevens aan te vragen. We kunnen u een kleine
vergoeding in rekening brengen voor deze service.
Het recht op rectificatie – Je hebt het recht om te verzoeken dat wij informatie corrigeren waarvan jij denkt dat deze
onjuist is. Je hebt ook het recht om te vragen dat we de informatie aanvullen die volgens jou onvolledig is.Het recht op
wissen – U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.
Het recht op beperking van de verwerking – U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw
persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.
Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken
tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht om ons te verzoeken de gegevens die wij hebben verzameld
over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.
Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen,
neem dan contact met ons op.
55-KINDEREN
Informatie
Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van het internet.
We moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of ze te
controleren en te begeleiden.
56-Carlah Hairstudio verzamelt niet bewust Persoonlijke Identificeerbare Informatie van kinderen jonger dan 15 jaar. Als u
denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij u ten zeerste aan om onmiddellijk

contact met ons op te nemen en wij zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze administratie te
verwijderen.

57 DELEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
Wij delen uw Persoonsgegevens met derden om ons te helpen uw Persoonsgegevens te gebruiken, zoals hierboven
beschreven. Wij gebruiken bijvoorbeeld WordPress als ons websiteplatform – u kunt hier meer lezen over hoe WordPress
uw Persoonsgegevens gebruikt: https://wordpress.org/about/privacy/
58-We gebruiken ook Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken — u kunt hier meer
lezen over hoe Google uw Persoonlijke Gegevens gebruikt: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. U kunt zich
hier ook afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
59 Tot slot kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens ook delen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om te
reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtmatig verzoek om informatie dat wij ontvangen, of om
anderszins onze rechten te beschermen.

60- U kunt zich afmelden voor gerichte reclame via de onderstaande koppelingen:
– Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
– Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
Daarnaast kunt u zich afmelden voor sommige van deze services door het afmeldportaal van de Digital Advertising
Alliance te bezoeken op http://optout.aboutads.info/.
61-WIJZIGINGEN
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om
andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.
62-CONTACT ONS
Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen hebt of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met
ons opnemen per e-mail op of per post via onderstaande gegevens:
WIE ZIJN WIJ
CARLAH HAIRSTUDIO IS NAAR NEDERLANDS RECHT GEREGISTREERD IN NEDERLAND.Wagenweg 16
2012 ND Haarlem
Nederland
BTW: NL 00 2444 820 B76
KVK: 34 33 17 56
Mobiel: 00 -31 -0 -619840020
Vaste lijn: 00 31 023 531 70 15
Bank: NL 17 ABNA 04 089 78 929